Ngày đến 
Ngày đi 
Adults/Người lớn 
Child/Trẻ em 
Loại phòng 
  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DAPHOVINA HOTEL

Địa chỉ: Số 32 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (+84)  258 3838222 - Hotline: 888.851.158
Email: info@daphovina.com